VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Stiftelsen har till ändamål att använda avkastningen av stiftelsens tillgångar för hjälpverksamhet till människor eller organisationer för de kostnader som uppkommer vid deras omhändertagande och/eller omvårdnad av tama eller vilda djur.


Ansökan sker via nedanstående ansökningsblankett som skall postas till 


Ulla och Gert Richthoffs stiftelse för djurskydd
c/o SEB Stiftelser
405 04 Göteborg


Ansökningsperiod är årligen den 1 september till den 31 oktober.

Privatpersoner

  • Stiftelsen beviljar max 4 700 kr i bidrag.
  • Styrelsen vill ej att ansökan kompletteras med underlag utan sökande blir kontaktad ifall styrelsen finner det nödvändigt.


Organisationer

  • Ansökan skall kompletteras med aktuell årsredovisning alternativt resultat och balansräkning.
  •  Ekonomiska förhållanden skall ej fyllas i.
  •  Om Bankgiro eller Plusgiro är angivet så skall ej bank eller clearingnummer fyllas i.